Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2020. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2020. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības (kopā 849)
Valstu pārvaldes un citas organizācijas 322 38 %
Eiropas ombudu tīkla dalībnieks 395 46 %
Valsts vai reģionālais ombuds vai tamlīdzīga iestāde 359 42 %
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 36 4 %
Eiropas Komisija 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Citas ES iestādes, struktūras vai aģentūras 23 3 %