Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums
2013. gadā
(vidēji 13 mēneši)
2020. gadā
(vidēji mazāk nekā 5 mēneši)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Lietas slēgtas 3 mēnešos
171 (37 %) 136 (35 %) Lietas slēgtas 3–12 mēnešos
  65 (14 %)   26 (7 %) Lietas slēgtas 12–18 mēnešos
124 (27 %)     5 (1 %) Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

  [1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.