Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2020. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2020. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Kļūda pārvaldē nav konstatēta

187

47,5 %

Jautājums atrisināts ar iestādi, panākti vai daļēji panākti risinājumi

174

44,2 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

31

7,9 %

Konstatēta kļūda pārvaldē, panākta vai daļēji panākta vienošanās par ieteikumu

6

1,5 %

Citi jautājumi

4

1 %

Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.