Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2020. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2020. gadā

849

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

39,5 %

934

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

43,5 %

365

Sākta izmeklēšana

17 %