Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2020. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2020. gadā slēdza

Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

97

25 %

Pakalpojumu kultūra

95

24 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās)

67

17 %

Procesuālo tiesību

59

15 %

Pieņemšana darbā

51

13 %

Personāla jautājumu laba pārvaldība

42

11 %

Pamattiesību ievērošana

38

10 %

Pareiza finanšu pārvaldība

24

6 %

Citi jautājumi

11

3 %

Ētika

10

3 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

7

2 %

Trauksmes celšana

3

1 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.