Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2020. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2020. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm
Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām    
210 Eiropas Komisija 56,8 %
30 Eiropas Personāla atlases birojs 8,1 %
14 Eiropas Ārējās darbības dienests 3,8 %
12 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 3,2 %
11 Eiropas Parlaments 3 %
9 Eiropas Centrālā banka 2,4 %
9 Eiropas Investīciju banka 2,4 %
34 ES aģentūras 9,2 %
41 Citi jautājumi 11,1 %