Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2020. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2020. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm
Valsts Reģistrēto sūdzību skaits Sākto izmeklēšanu skaits
Spānija 379 21
Vācija 228 54
Beļģija 162 78
Polija 158 8
Apvienotā Karaliste 122 32
Francija 105 24
Portugāle 80 5
Itālija 78 19
Rumānija 64 6
Grieķija 57 18
Nīderlande 55 15
Īrija 55 14
Zviedrija 50 4
Ungārija 48 3
Austrija 40 11
Somija 34 5
Horvātija 32 3
Bulgārija 32 2
Čehija 29 5
Dānija 25 7
Slovākija 23 1
Kipra 21 1
Luksemburga 21 10
Slovēnija 13 3
Malta 10 2
Latvija 7 2
Lietuva 6 3
Igaunija 3 1
Citas valstis 156 8
Valsts nav zināma 14 0
Kopā 2 107 365