Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)
243 43,4 % Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos
208 37,1 % Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
52 9,3 % Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
57 10,2 % Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]
  [1] Kad būtų išspręstos kai kurios sudėtingos bylos, būtina surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir atitinkama institucija.