Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis
 
274 Europos Komisija 59,7 %
44 Europos personalo atrankos tarnyba 9,6 %
21 Europos Parlamentas 4,6 %
17 Europos išorės veiksmų tarnyba 3,7 %
9 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 2,0 %
7 Europos investicijų bankas 1,5 %
33 ES agentūros 7,2 %
54 Kita 11,8 %
Pastaba. Tyrimas savo iniciatyva OI/1/2019/MIG buvo atliktas dėl dviejų institucijų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.