Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

2019 m. strateginio darbo temos

2019 m. strateginio darbo temos Strateginiai tyrimai · Euro grupės parengiamųjų organų skaidrumas · „Sukamųjų durų“ reiškinys Europos Komisijoje · Neįgaliesiems sudaromos sąlygos gydytis pagal ES bendrąją sveikatos draudimo sistemą · Europos vaistų agentūra ir veikla prieš pateikiant paraišką dėl leidimo prekiauti vaistu   Strateginės iniciatyvos (prašymai pateikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai) · Veiksmingi skundų dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų teikimo mechanizmai ES valstybėse narėse · „Brexit“ derybų skaidrumas · Lobizmo skaidrumas ir ES skaidrumo registras · ES maisto produktų rizikos vertinimo procedūra: skaidrumas ir tvarumas · Europos Vadovų Tarybos pirmininko susitikimų su interesų grupių atstovais skaidrumas · Europos piliečių iniciatyvos tobulinimas · „Sukamųjų durų“ reiškinys ES institucijose, įstaigose ir agentūrose · Neįgalių vaikų integravimas į Europos mokyklas · ES darbuotojų, kurie tampa tėvais dėl surogatinės motinystės, teisės į atostogas