Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m.
19 619 Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys
16 045 Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos
2 201 Nagrinėti nauji skundai
1 373 Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos
458 Pradėti tyrimai
456 Remiantis skundais pradėti tyrimai
2 Savo iniciatyva pradėti tyrimai
560 Užbaigti tyrimai
552 Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai
8 Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai