Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

2018 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:

2018 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:
285 Europos Komisija 58,2 %
30 Europos Parlamentu 6,1 %
23 Europos išorės veiksmų tarnyba 4,7 %
23 Europos personalo atrankos tarnyba 4,7 %
16 Europos investicijų banku 3,3 %
14 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 2,8 %
43 ES agentūromis 8,8 %
56 Kita 11,4 %