Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

208

Europos Komisija

61,5 %

16

Europos išorės veiksmų tarnyba

4,7 %

13

Europos Parlamentas

3,8 %

13

Europos personalo atrankos tarnyba

3,8 %

11

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

3,3 %

8

Europos vaistų agentūra

2,4 %

7

Europos Sąjungos Taryba

2,1 %

6

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

1,8 %

34

Kitos ES institucijos ar įstaigos (1)

10,1 %

22

Kitos ES agentūros (2)

6,5 %

(1) Įskaitant ECB (0,9 proc.), EIB (0,9 proc.), EUIPO (0,9 proc.) ir ESMA (0,9 proc.).

(2) Įskaitant EISMEA (1,2 proc.) ir ENISA (0,9 proc.).