Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Trajanje istraga u predmetima koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.


Trajanje istraga u predmetima koje je Europski ombudsman zaključio u 2019. (u prosjeku kraće od 7 mjeseci)
243 43,4 % Predmeti zaključeni u roku od
3 mjeseca
208 37,1 % Predmeti zaključeni u roku od
3 do 12 mjeseci
52 9,3 % Predmeti zaključeni u roku od
12 do 18 mjeseci
57 10,2 % Predmeti zaključeni u roku
duljem od 18 mjeseci[1]
  [1] U nekim je složenijim predmetima potrebno održati više savjetovanja s podnositeljem pritužbe i dotičnom institucijom.