Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2019. odnosile su se na sljedeće institucije:

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2019. odnosile su se na sljedeće institucije:
   
Europska komisija 274 59,7 %
Europski ured za odabir osoblja 44 9,6 %
Europski parlament 21 4,6 %
Europska služba za vanjsko djelovanje 17 3,7 %
Europski ured za borbu protiv prijevara 9 2,0 %
Europska investicijska banka 7 1,5 %
Agencije EU-a 33 7,2 %
Ostalo 54 11,8 %
Napomena: istraga na vlastitu inicijativu OI/1/2019/MIG provedena je protiv dviju institucija. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.