Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nacionalno podrijetlo registriranih pritužbi i istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman u 2019.

Nacionalno podrijetlo registriranih pritužbi i istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman u 2019.

Zemlja

Broj registriranih pritužbi

Broj pokrenutih istraga

Španjolska

285

47

Njemačka

227

61

Belgija

203

88

Ujedinjena Kraljevina

174

30

Poljska

157

10

Francuska

118

26

Italija

94

29

Portugal

72

7

Rumunjska

65

8

Grčka

58

19

Nizozemska

56

15

Bugarska

52

8

Švedska

51

19

Češka

44

8

Irska

40

9

Hrvatska

38

7

Austrija

36

9

Mađarska

33

6

Finska

28

2

Slovenija

26

1

Luksemburg

22

7

Danska

17

5

Malta

17

6

Cipar

16

3

Litva

14

5

Slovačka

12

5

Latvija

10

1

Estonija

7

1

Druge zemlje

159

11

Nije poznato

40

3

Ukupno

2171

456