Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europski ombudsman i vi - Način funkcioniranja

TKO se može obratiti Europskom ombudsmanu?

Građani, nevladine organizacije, udruge, poduzeća, sveučilišta, novinari...

  • koji imaju pritužbe u vezi s institucijom, uredom ili agencijom EU-a;
  • koji su već pokušali riješiti svoj problem s dotičnim tijelom EU-a;
  • ako problem nije stariji od dvije godine;
  • ako nije u tijeku nikakav sudski postupak.

Europski ombudsman može vam pomoći U VEZI SA SLJEDEĆIM PROBLEMIMA:

  • nepravedno postupanje od strane institucija EU-a;
  • problemi s natječajima/ugovorima EU-a;
  • zakašnjele isplate fondova EU-a;
  • odbijen pristup dokumentima;
  • kašnjenja u poslovanju s tijelima EU-a;
  • tajno ili neprimjereno lobiranje.

ŠTO može Ombudsman poduzeti?

  • pratiti vašu pritužbu tijelu EU-a;
  • pomoći vam u pronalaženju pravednog rješenja problema;
  • izdati preporuke tijelima EU-a;
  • istražiti dokumente EU-a.

KAKO kontaktiram s Ombudsmanom?