Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Područja strateškog rada u 2021.

Područja strateškog rada u 2021.

Strateške istrage

· Način na koji Europska komisija upravlja fenomenom „rotirajućih vrata” među članovima svojeg osoblja

· Transparentnost interakcija Europske komisije s predstavnicima duhanske industrije

· Način na koji Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) ispunjava svoje obveze u pogledu temeljnih prava i osigurava odgovornost u pogledu svojih proširenih dužnosti

· Način na koji je Europska obrambena agencija (EDA) postupila povodom zahtjeva svojeg bivšeg glavnog direktora da mu se dopusti preuzimanje visoke funkcije u Airbusu

· Način na koji Europska komisija nadzire fondove EU-a namijenjene promicanju prava osoba s invaliditetom i starijih osoba na neovisan život

· Europska investicijska banka u posjedu određenih osobnih informacija o kandidatima za posao prije donošenja odluka o zapošljavanju

Strateške inicijative (zahtjevi za pojašnjenja, bez službenih istraga)

· Način na koji institucije, tijela, uredi i agencije EU-a bilježe tekstualne i trenutačne poruke koje njihovo osoblje šalje/prima u okviru svojih poslovnih dužnosti

· Umjetna inteligencija i administracija EU-a

· Dužnost administracije EU-a da obavješćuje javnost o načinu ostvarivanja prava na javni pristup dokumentima EU-a

· Transparentnost portala EU-a za upravljanje pozivima na podnošenje ponuda za ugovore koje dodjeljuju institucije EU-a

· Obveze Europske komisije u pogledu transparentnosti u kontekstu predstojećeg preispitivanja zakonodavstva EU-a o duhanskim proizvodima

· Način na koji Europska komisija stavlja na raspolaganje informacije o sastancima povjerenika s organizacijama ili samozaposlenim osobama

· Način na koji Europska komisija osigurava poštovanje ljudskih prava u kontekstu međunarodnih trgovinskih sporazuma