Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2019

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2019
862 Comhairle tugtha nó cás aistrithe chuig comhlacht gearán eile 39.2%
883 Freagra seolta lena chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí aon chomhairle bhreise a thabhairt 40.1%
456 Fiosrúchán oscailte 20.7%