Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2019 leis na hinstitiúidí seo a leanas

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2019 leis na hinstitiúidí seo a leanas
An Coimisiún Eorpach 274 59.7%
An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne 44 9.6%
Parlaimint na hEorpa 21 4.6%
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 17 3.7%
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 9 2.0%
An Banc Eorpach Infheistíochta 7 1.5%
Gníomhaireachtaí AE 33 7.2%
Eile 54 11.8%
Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100% atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.