Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Topaicí na hoibre straitéisí in 2019

Topaicí na hoibre straitéisí in 2019 Fiosrúcháin straitéiseacha · Trédhearcacht chomhlachtaí ullmhúcháin an Ghrúpa Euro · ‘Doirse imrothlacha’ sa Choimisiún Eorpach · Cóireáil daoine faoi mhíchumas faoi Chomhscéim Árachais Breoiteachta an AE · An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus ‘gníomhaíochtaí réamhiarratais’ maidir le húdarú cógas Tionscnaimh straitéiseacha (iarrataí ar shoiléiriú, ní fiosrúcháin fhoirmiúla) · Sásraí éifeachtacha gearán i mBallstáit an Aontais do Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa · Trédhearcacht na caibidlíochta faoi Brexit · Brústocaireacht a dhéanamh ar thrédhearcacht agus ar Chlár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh · Nós imeachta measúnaithe riosca an Aontais maidir le bia – trédhearcacht agus inbhuanaitheacht · Trédhearcacht chruinnithe uachtarán na Comhairle Eorpaí le hionadaithe leasmhara · An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a fheabhsú · ‘Doirse imrothlacha’ in institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an AE · Leanaí faoi mhíchumas a chuimsiú sna Scoileanna Eorpacha Cearta saoire do bhaill foirne AE ar tuismitheoirí iad mar thoradh ar an bpróiseas máthairionadaíochta