Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2019

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2019
19 619 Daoine ar tugadh cabhair dóibh
16 045 Comhairle tugtha tríd an Treoirleabhar Idirghníomhach ar shuíomh gréasáin an Ombudsman
2 201 Gearáin nua a láimhseáladh
1 373 Iarrataí ar fhaisnéis ar fhreagair seirbhísí an Ombudsman iad
458 Fiosrúcháin tosaithe
456 Fiosrúcháin tosaithe ar bhonn gearán
2 Fiosrúcháin féintionscnaimh tosaithe
560 Fiosrúcháin tugtha chun críche
552 Fiosrúcháin bunaithe ar ghearáin tugtha chun críche
8 Fiosrúcháin féintionscnaimh tugtha chun críche