Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2018 leis na hinstitiúidí seo a leanas

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2018 leis na hinstitiúidí seo a leanas
285 An Coimisiún Eorpach 58.2%
30 Parlaimint na hEorpa 6.1%
23 An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 4.7%
23 An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne 4.7%
16 An Banc Eorpach Infheistíochta 3.3%
14 An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 2.8%
43 Gníomhaireachtaí AE 8.8%
56 Eile 11.4%