Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategisen työn aiheet vuonna 2020

Strategisen työn aiheet vuonna 2020

Strategiset tutkimukset
  • Miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) käsittelee valitusmekanismissaan valituksia väitetyistä perusoikeuksien loukkauksista
  • Euroopan unionin neuvoston avoimuus covid-19-kriisissä
  • ietojen kerääminen ja arviointi covid-19-kriisin aikana Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa
Strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)
  • Euroopan komission roolin läpinäkyvyys covid-19-kriisiin liittyvissä EU:n toimissa
  • Euroopan investointipankin covid-19-kriisin vuoksi toteuttamien toimenpiteiden avoimuus
  • Euroopan lääkeviraston ja sen pandemiatyöryhmän rooli covid-19-kriisissä
  • Covid-19-kriisiin liittyvien EU:n toimien avoimuus
  • EU:n virallisten kielten käyttö EU:n hallinnossa
  • Vammaisten työntekijöiden tarpeista huolehtiminen Euroopan komissiossa covid-19-kriisin yhteydessä