Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)
243 43,4 % tapauksista saatiin päätökseen
3 kuukaudessa
208 37,1 % tapauksista saatiin päätökseen
3−12 kuukaudessa
52 9,3 % tapauksista saatiin päätökseen
12−18 kuukaudessa
57 10,2 % tapauksista saatiin päätökseen
yli 18 kuukaudessa[1]
  [1] Jotkin monimutkaiset tapaukset edellyttävät kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemista useampaan kertaan.