Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet
Avoimuus ja vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus) 151 26,9 %
Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen) 123 22,0 %
Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä) 111 19,8 %
Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen 74 13,2 %
Henkilöstökysymysten hyvä hallinta 73 13,0 %
Palvelukseenotto 69 12,3 %
Perusoikeuksien kunnioittaminen 47 8,4 %
Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta) 36 6,4 %
Etiikka 15 2,7 %
Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon 12 2,1 %
Muu 18 3,2 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.