Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

   

Euroopan komissio

274

59,7 %

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

44

9,6 %

Euroopan parlamentti

21

4,6 %

Euroopan ulkosuhdehallinto

17

3,7 %

Euroopan petostentorjuntavirasto

9

2,0 %

Euroopan investointipankki

7

1,5 %

EU:n erillisvirastot

33

7,2 %

Muu

54

11,8 %

Huomautus: Oma-aloitteinen tutkimus OI/1/2019/MIG koski kahta toimielintä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.