Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä
   
Euroopan komissio 274 59,7 %
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto 44 9,6 %
Euroopan parlamentti 21 4,6 %
Euroopan ulkosuhdehallinto 17 3,7 %
Euroopan petostentorjuntavirasto 9 2,0 %
Euroopan investointipankki 7 1,5 %
EU:n erillisvirastot 33 7,2 %
Muu 54 11,8 %
Huomautus: Oma-aloitteinen tutkimus OI/1/2019/MIG koski kahta toimielintä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.