Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategisen työn aiheet vuonna 2019

Strategisen työn aiheet vuonna 2019 Strategiset tutkimukset · Euroryhmän valmisteluelinten avoimuus · Pyöröovi-ilmiö Euroopan komissiossa · Vammaisten henkilöiden kohtelu EU:n yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä · Euroopan lääkevirasto ja lääkeluvan ennakkotoimituksia koskevat toimet Strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset) · Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevat tehokkaat kantelumekanismit EU:n jäsenvaltioissa · Brexit-neuvottelujen avoimuus · Eturyhmätoiminnan avoimuus ja EU:n avoimuusrekisteri · EU:n riskinarviointimenettely elintarvikkeita varten – avoimuus ja kestävyys · Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien ja eturyhmien kokousten avoimuus · Eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen · Pyöröovi-ilmiö EU:n eri toimielimissä, elimissä ja virastoissa · Vammaisten lasten ottaminen Eurooppa-kouluihin · Sijaissynnytyksen avulla vanhemmiksi tulevien EU:n työntekijöiden oikeudet vapaaseen