Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä
285 Euroopan komissio 58,2 %
30 Euroopan parlamentti 6,1 %
23 Euroopan ulkosuhdehallinto 4,7 %
23 Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto 4,7 %
16 Euroopan investointipankki 3,3 %
14 Euroopan petostentorjuntavirasto 2,8 %
43 EU:n erillisvirastot 8,8 %
56 Muut 11,4 %