Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateginen toiminta vuonna 2017

Strateginen toiminta vuonna 2017

4

Vuonna 2017 käynnistetyt strategiset tutkimukset

 

esim. neuvoston avoimuus; entisiin komission jäseniin liittyvä pyöröovi-ilmiö; komission verkkosivustojen esteettömyys vammaisten kannalta; Euroopan lääkeviraston lääkkeiden arviointiin liittyviä hakemuksia edeltävä toiminta

4

Vuonna 2017 päätetyt strategiset tutkimukset

 

esim. asiantuntijaryhmien avoimuus; se, miten komissio käsittelee rikkomuskanteluja EU Pilot -hankkeen nojalla; viiveet kemikaalien testaamisessa, komission erityisneuvonantajien eturistiriitojen välttäminen

8

Vuonna 2017 käynnistetyt strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)

 

esim. Eurooppa-neuvoston eturyhmätoiminnan avoimuus; brexitin avoimuus; eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen; julkinen tiedotus EU:n ja Turkin julkilausumasta; pyöröovi-ilmiöön liittyvät säännöt EU:n eri toimielimissä ja elimissä; ENO:n rinnakkainen aloite otsonikerrokseen liittyvistä säännöistä

6

Vuonna 2017 päätetyt strategiset aloitteet

 

esim. komission verkkosivustojen esteettömyys vammaisten kannalta; EIP:n avoimuus; Euroopan finanssipoliittisen komitean avoimuus; eturistiriitojen torjuminen EIP:ssä; entinen komission puheenjohtaja Barroso ja pyöröovi-ilmiö; julkinen tiedotus EU:n ja Turkin julkilausumasta