Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten tulokset

Toimielimen sopimat ratkaisut, saavutetut ratkaisut, osittain saavutetut ratkaisut, toimielimen hyväksymät ehdotukset

170

55,7 %

Ei hallinnollista epäkohtaa

109

35,7 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

27

8,9 %

Hallinnollinen epäkohta havaittu

4

1,3 %

Muu

3

1 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.