Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto
vuonna 2013
(keskimäärin 13 kuukautta)
vuonna 2020
(keskimäärin alle 5 kuukautta)
 
101 (22 %) 223 (57 %) tapauksista saatiin päätökseen 3 kuukaudessa
171 (37 %) 136 (35 %) tapauksista saatiin päätökseen 3−12 kuukaudessa
  65 (14 %)   26 (7 %) tapauksista saatiin päätökseen 12−18 kuukaudessa
124 (27 %)     5 (1 %) tapauksista saatiin päätökseen yli 18 kuukaudessa[1]

  [1] Jotkin monimutkaiset tapaukset edellyttävät kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemista useampaan kertaan.