Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateegilise töö teemad 2020. aastal

Strateegilise töö teemad 2020. aastal

Strateegilised uurimised
  • Kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) tegeleb põhiõiguste väidetavate rikkumiste kohta esitatud kaebustega oma kaebuste lahendamise mehhanismi kaudu
  • ELi nõukogu läbipaistvus COVID-19 kriisi ajal
  • Kuidas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus kogus ja hindas teavet COVID-19 kriisi ajal
Strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised)
  • Euroopa Komisjoni rolli läbipaistvus ELi reageerimisel COVID-19 kriisile
  • Euroopa Investeerimispanga meetmete läbipaistvus reageerimisel COVID-19 kriisile
  • Euroopa Ravimiameti ja selle pandeemia rakkerühma roll COVID-19 kriisi ajal
  • ELi reageerimise läbipaistvus reageerimisel COVID-19 kriisile
  • ELi ametlike keelte kasutamine ELi halduses
  • Kuidas Euroopa Komisjon võtab arvesse puudega töötajate vajadusi COVID-19 kriisi kontekstis