Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus


Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus (keskmiselt vähem kui 7 kuud)
243 43,4 % 3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
208 37,1 % 3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
52 9,3 % 12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
57 10,2 % enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]
  [1] Mõnes keerukas menetluses tuleb kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga arutada probleemi mitu korda.