Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal uuritud institutsioonid
Euroopa Komisjon 274 59,7 %
Euroopa Personalivaliku Amet 44 9,6 %
Euroopa Parlament 21 4,6 %
Euroopa välisteenistus 17 3,7 %
Euroopa Pettustevastane Amet 9 2,0 %
Euroopa Investeerimispank 7 1,5 %
Euroopa Liidu asutused 33 7,2 %
Muu 54 11,8 %
Märkus: omaalgatuslik uurimine OI/1/2019/MIG tehti kahe institutsiooni suhtes. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.