Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateegilise töö teemad 2019. aastal

Strateegilise töö teemad 2019. aastal Strateegilised uurimised · Eurorühma ettevalmistavate organite läbipaistvus · Nn pöördukse efekt Euroopa Komisjonis · Puuetega inimeste kohtlemine ELi ühises ravikindlustusskeemis · Euroopa Ravimiamet ja ravimi müügiloa taotlemisele eelnev tegevus Strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised) · Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud tõhusad kaebuste esitamise mehhanismid ELi liikmesriikides · Brexiti läbirääkimiste läbipaistvus · Lobitöö läbipaistvus ja ELi läbipaistvusregister · ELi toiduainetega seotud riskihindamismenetlus – läbipaistvus ja jätkusuutlikkus · Euroopa Ülemkogu eesistuja ja huvirühmade esindajate kohtumiste läbipaistvus · Euroopa kodanikualgatuse parandamine · Nn pöördukse efekt ELi institutsioonides, organites ja asutustes · Puuetega laste kaasamine Euroopa koolides Asendusemaduse abil lapsevanemaks saavate ELi töötajate puhkuseõigused