Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus
2013. aastal
(keskmiselt ligikaudu 13 kuud)
2020. aastal
(keskmiselt alla 5 kuu)
 
101 (22 %) 223 (57 %) 3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
171 (37 %) 136 (35 %) 3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
  65 (14 %)   26 (7 %) 12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
124 (27 %)     5 (1 %) enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]

  [1] Mõnes keerukas menetluses tuleb kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga arutada probleemi mitu korda.