Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Αριθμός αναφορών 2015–2019 – Αναφορές εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Αριθμός αναφορών 2015–2019
Αναφορές εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

2015

1 239

2016

1 169

2017

1 430

2018

1 300

2019

1 330