Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Αριθμός αναφορών 2016–2020

Αριθμός αναφορών 2016–2020
 

Αναφορές εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Αναφορές εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Σύνολο

2016

1 169

711

1 880

2017

1 430

751

2 181

2018

1 300

880

2 180

2019

1 330

871

2 201

2020

1 420

728

2 148