Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Emner for det strategiske arbejde i 2020

Emner for det strategiske arbejde i 2020

Strategiske forespørgsler
  • Hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) behandler klager over påståede brud på de grundlæggende rettigheder gennem sin klagemekanisme
  • Gennemsigtighed i EU-Rådet under covid-19-krisen
  • Hvordan Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har indsamlet og vurderet oplysninger under covid-19-krisen
Strategiske initiativer (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser)
  • Gennemsigtighed med hensyn til Europa-Kommissionens rolle i EU's reaktion på covid-19-krisen
  • Gennemsigtighed i Den Europæiske Investeringsbanks foranstaltninger som reaktion på covid-19-krisen
  • Det Europæiske Lægemiddelagentur og pandemitaskforcens rolle under covid-19-krisen
  • Gennemsigtighed i EU's reaktion på covid-19-krisen
  • EU-administrationens brug af officielle EU-sprog
  • Hvordan Europa-Kommissionen imødekommer behovene hos personale med handicap i forbindelse med covid-19-krisen