Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2019

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2019
862 Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan 39,2 %
883 Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning 40,1 %
456 Undersøgelse indledt 20,7 %