Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2019 vedrørte følgende institutioner

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2019 vedrørte følgende institutioner
Europa-Kommissionen 274 59,7 %
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 44 9,6 %
Europa-Parlamentet 21 4,6 %
EU-Udenrigstjenesten 17 3,7 %
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 9 2,0 %
Den Europæiske Investeringsbank 7 1,5 %
EU-agenturer 33 7,2 %
Andet 54 11,8 %
Note: Vores undersøgelse på eget initiativ OI/1/2019/MIG blev gennemført mod to institutioner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.