Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Land

Antal registrerede klager

Antal indledte undersøgelser

Spanien

285

47

Tyskland

227

61

Belgien

203

88

Det Forenede Kongerige

174

30

Polen

157

10

Frankrig

118

26

Italien

94

29

Portugal

72

7

Rumænien

65

8

Grækenland

58

19

Nederlandene

56

15

Bulgarien

52

8

Sverige

51

19

Tjekkiet

44

8

Irland

40

9

Kroatien

38

7

Østrig

36

9

Ungarn

33

6

Finland

28

2

Slovenien

26

1

Luxembourg

22

7

Danmark

17

5

Malta

17

6

Cypern

16

3

Litauen

14

5

Slovakiet

12

5

Letland

10

1

Estland

7

1

Andre lande

159

11

Ukendt

40

3

I alt

2 171

456