Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Emner for det strategiske arbejde i 2019

Emner for det strategiske arbejde i 2019 Strategiske undersøgelser · Gennemsigtighed i Eurogruppens forberedende organer · »Svingdøre« i Europa-Kommissionen · Behandling af personer med handicap i forbindelse med EU's fælles sygeforsikringsordning · Det Europæiske Lægemiddelagentur og »aktiviteter før indsendelse« i forbindelse med lægemiddelgodkendelse Strategiske initiativer (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser) · Effektive klagemekanismer i EU-medlemsstaterne i forbindelse med de europæiske struktur- og investeringsfonde · Gennemsigtighed i Brexit-forhandlingerne · Gennemsigtighed i forbindelse med lobbyvirksomhed og EU's åbenhedsregister · EU-risikovurderingsprocedure for fødevarer — gennemsigtighed og bæredygtighed · Gennemsigtighed i formanden for Det Europæiske Råds møder med interesserepræsentanter · Forbedring af det europæiske borgerinitiativ · »Svingdøre« i EU's institutioner, organer og agenturer · Inklusion af børn med handicap på Europaskolerne Orlovsrettigheder for EU-ansatte, der opnår forældreskab via en surrogataftale