Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Vejledning, klager og undersøgelser i 2019

Vejledning, klager og undersøgelser i 2019
19 619 Borgere, der blev hjulpet
16 045 Rådgivning givet via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted
2 201 Nye klager behandlet
1 373 Anmodninger om information besvaret af Ombudsmandens tjenestegrene
458 Indledte undersøgelser
456 Undersøgelser indledt på grundlag af klager
2 Undersøgelser indledt på eget initiativ
560 Afsluttede undersøgelser
552 Undersøgelser på grundlag af klager afsluttet
8 Undersøgelser på eget initiativ afsluttet