Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Den Europæiske Ombudsmand og dig - Sådan fungerer det

HVEM kan henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand?

Borgere, ngo'er, foreninger, virksomheder, universiteter, journalister...
 • med klager over en EU-institution, et EU-kontor eller et EU-agentur
 • som allerede har forsøgt at løse problemet med det pågældende EU-organ
 • når problemet er under to år gammelt
 • når der ikke allerede er taget andre retlige skridt

Ombudsmanden kan hjælpe MED

 • urimelig behandling fra EU-organers side
 • problemer med EU-udbud/kontrakter
 • for sene betalinger fra EU-fonde
 • afslag på aktindsigt i dokumenter
 • forsinket sagsbehandling hos EU-organer
 • skjult eller uretmæssigt lobbyarbejde

HVAD kan Ombudsmanden gøre?

 • Følge op på din klage hos EU-organet
 • hjælpe med at finde en retfærdig løsning på dit problem
 • fremsætte henstillinger til EU-organer
 • inspicere EU-dokumenter

SÅDAN kontakter du Ombudsmanden

 • Du kan kontakte Ombudsmanden på alle 24 officielle EU-sprog
 • Udfyld let og hurtigt klageformularen online
  www.ombudsman.europa.eu