Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2021

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2021

208

Europa-Kommissionen

61,5 %

16

EU-Udenrigstjenesten

4,7 %

13

Europa-Parlamentet

3,8 %

13

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

3,8 %

11

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

3,3 %

8

Det Europæiske Lægemiddelagentur

2,4 %

7

Rådet for Den Europæiske Union

2,1 %

6

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

1,8 %

34

Andre EU-institutioner eller -organer (1)

10,1 %

22

Andre EU-agenturer (2)

6,5 %

(1) Herunder ECB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) og ESMA (0,9 %).

(2) Herunder Eismea (1,2 %) og ENISA (0,9 %).

Info 6 - n°114

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2021

Åbenhed og ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter)

89

29 %

Servicekultur

80

26 %

Korrekt anvendelse af skøn (herunder i traktatbrudsprocedurer)

56

18 %

Respekt for proceduremæssige rettigheder

37

12 %

Respekt for grundlæggende rettigheder

34

11 %

Rekruttering

31

10 %

God forvaltning af personalesager

27

9 %

Andet

12

4 %

Forsvarlig økonomisk forvaltning

11

4 %

Borgernes deltagelse i EU's beslutningsproces

4

1,3 %

Etiske spørgsmål

3

1 %

Whistleblowing

1

0,3 %

Note: I nogle sager afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.