Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Témata strategické činnosti v roce 2020

Témata strategické činnosti v roce 2020

Strategická šetření
  • způsob, jakým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) řeší stížnosti na údajné porušování základních práv pomocí svého „mechanismu pro podávání a vyřizování stížností“
  • transparentnost Rady EU během krize COVID-19
  • způsob, jakým Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí shromažďovalo a vyhodnocovalo informace během krize COVID-19
Strategické iniciativy (žádosti o vysvětlení, nikoli formální šetření)
  • transparentnost úlohy Evropské komise v reakci EU na krizi COVID-19
  • transparentnost opatření Evropské investiční banky v reakci EU na krizi COVID-19
  • úloha Evropské agentury pro léčivé přípravky a její „pracovní skupiny pro pandemii“ během krize COVID-19
  • transparentnost reakce EU na krizi COVID-19
  • používání úředních jazyků EU správními orgány EU
  • způsob, jakým Evropská komise zohledňuje potřeby zaměstnanců se zdravotním postižením v souvislosti s krizí COVID-19