Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela (v průměru méně než 7 měsíců)

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela (v průměru méně než 7 měsíce)
243 43,4 % Případy uzavřené do
3 měsíců
208 37,1 % Případy uzavřené během
3 až 12 měsíců
52 9,3 % Případy uzavřené během
12 až 18 měsíců
57 10,2 % Případy uzavřené po
více než 18 měsících[1]
  [1] Některé složité případy vyžadují několik kol konzultací se stěžovatelem a dotčeným orgánem/institucí.