Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 přijala na základě nových vyřizovaných stížností
862 poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností 39,2 %
883 odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení 40,1 %
456 šetření zahájeno 20,7 %